Soutěžní řády a prováděcí pokyny HO

Zápisy ze schůzí zástupců oddílů HO