Prováděcí předpisy

k soutěžím Hanácké oblasti v orientačním běhu v roce 2008

 

 

1.       Základní ustanovení

1.1      Soutěžní komise Hanácké oblasti v souladu s platným Soutěžním řádem soutěží HO vydává Prováděcí předpisy k soutěžím HO v OB v roce 2008.

 

2.       Mistrovské soutěže

2.1      Mistrovství HO na klasické trati

Datum:              26. 4. 2008

Pořadatel:          KOB Konice (KON)

Startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu.

2.2      Mistrovství HO na krátké trati

Datum:              8. 5. 2008

Pořadatel:          ALteam (ASU)

Startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu.

2.3      Mistrovství HO ve sprintu

Datum:              5. 4. 2008

Pořadatel:          TJ Loko Krnov (KRN)

Startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu.

2.4      Mistrovství HO štafet

Datum:              13. 4. 2008

Pořadatel:          SK Prostějov (JPV)

Startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu.

 

3.       Dlouhodobé soutěže

3.1      Hanácký žebřík jaro 2008

3.1.1  Vícekolová soutěž pro kategorie D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, H10C, H12C,

H14C, H16C a H18C.

3.1.2  Do celkového hodnocení se započítávají výsledky těchto závodů:

         29. 3.                 1. HŽJ – První kufr                                        klasika             CEL    

         5. 4.                   2. HŽJ                                                            krátká             KRN

         5. 4.                   3. HŽJ – M HO ve sprintu                             sprint               KRN

         12. 4.                 4. HŽJ – Mistrovství Moravy a Slezska (při ŽB)            klasika             JPV

         19. 4.                 5. HŽJ                                                            klasika             ZBM

         26. 4.                 6. HŽJ – M HO na klasice                            klasika            KON

         8. 5.                   7. HŽJ – M HO na krátké trati                      krátká              ASU

         10. 5.                 8. HŽJ (při ŽB)                                               klasika            KSU

         17. 5.                 9. HŽJ                                                            klasika            SOP

         7. 6.                   10. HŽJ                                                          klasika            VIZ

3.1.3  Do celkového hodnocení závodníka se počítá součet nejvyšších bodových hodnot 6 do

této soutěže zařazených závodů.

3.1.4 Je-li závod Hanáckého žebříku pořádán společně se závodem Žebříčku B – Morava,

násobí se bodové hodnoty koeficientem 0,85.

3.1.6  Závodníci se do žebříčku nepřihlašují, jsou do něj automaticky zahrnuti všichni registrovaní závodníci Hanácké oblasti licence B a C. Po ukončení žebříku bude za každého hodnoceného závodníka vybírán poplatek 5 Kč.

3.1.6  V kategoriích DH12-18 získává prvních 30 % z hodnocených závodníků licenci B.

 

 

 

3.2      Hanácký žebřík podzim 2008

3.2.1  Vícekolová soutěž pro kategorie D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, H10C, H12C,

H14C, H16C a H18C.

3.2.2  Do celkového hodnocení se započítávají výsledky těchto závodů:

         6. 9.                   1. HŽP                                                                       klasika            OOL   

         4. 10.                 2. HŽP                                                                       klasika            ZLH

         11. 10.               3. HŽP                                                            klasika            SSU

         18. 10.               4. HŽP                                                            klasika            KSU

         25. 10.               5. HŽP                                                                       klasika            UOL

         28. 10.               6. HŽP                                                                       klasika            KON

         1. 11.                 7. HŽP – Poslední kufr                                  klasika            ZPV

3.2.3  Do celkového hodnocení závodníka se počítá součet nejvyšších bodových hodnot 4 do

této soutěže zařazených závodů.

3.2.4 Je-li závod Hanáckého žebříku pořádán společně se závodem Žebříčku B – Morava,

násobí se bodové hodnoty koeficientem 0,85.

3.2.5  Závodníci se do žebříčku nepřihlašují, jsou do něj automaticky zahrnuti všichni registrovaní závodníci Hanácké oblasti licence B a C. Po ukončení žebříku bude za každého hodnoceného závodníka vybírán poplatek 5 Kč.

3.2.6  V kategoriích DH12-18 získává prvních 30 % z hodnocených závodníků licenci B

 

3.3    Superžebřík Hanácké oblasti 2008

3.3.1 Vícekolová soutěž pro kategorie D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C,

D45C, H10C, H12C, H14C, H16C a H18C, H21C, H35C, H45C, H55C, H60C.

3.3.2  Do celkového hodnocení se započítávají výsledky těchto závodů:

         29. 3.                 1. HŽJ – První kufr                                        klasika            CEL    

         5. 4.                   2. HŽJ                                                            krátká             KRN

         5. 4.                   3. HŽJ – M HO ve sprintu                             sprint               KRN

         12. 4.                 4. HŽJ – Mistrovství Moravy a Slezska (při ŽB)            klasika            JPV

         19. 4.                 5. HŽJ                                                            klasika            ZBM

         26. 4.                 6. HŽJ – M HO na klasice                            klasika            KON

         8. 5.                   7. HŽJ – M HO na krátké trati                      krátká             ASU

         10. 5.                 8. HŽJ (při ŽB)                                              klasika            KSU

         17. 5.                 9. HŽJ                                                            klasika            SOP

         7. 6.                   10. HŽJ                                                          klasika            VIZ

         6. 9.                   1. HŽP                                                                       klasika            OOL   

         4. 10.                 2. HŽP                                                                       klasika            ZLH

         11. 10.               3. HŽP                                                           klasika            SSU

         18. 10.               4. HŽP                                                           klasika            KSU

         25. 10.               5. HŽP                                                                       klasika            UOL

         28. 10.               6. HŽP                                                                       klasika            KON

         1. 11.                 7. HŽP – Poslední kufr                                  klasika            ZPV

3.3.3  Do celkového hodnocení závodníka se počítá součet nejvyšších bodových hodnot 8 do

této soutěže zařazených závodů.

3.3.4 Je-li závod Hanáckého žebříku pořádán společně se závodem Žebříčku B – Morava,

násobí se bodové hodnoty koeficientem 0,85. Stejným koeficientem se násobí i bodové

hodnoty kategorie H21K do Superžebříku kat. H21C.

3.3.5  Závodníci se do žebříčku nepřihlašují, jsou do něj automaticky zahrnuti všichni registrovaní závodníci Hanácké oblasti. Po ukončení žebříku bude za každého hodnoceného závodníka v kategoriích DH21 a starších vybírán poplatek 10,- Kč.

3.3.6 V tomto žebříku se licence neudělují.

 

4.       Základní ustanovení

4.1      Jednotlivé soutěže HO řídí soutěžní skupina ve složení: předseda David Aleš (ASU), členové Kristýna Bořánková (STE), Miroslav Chmelař (JPV), Michal Jirka (PTE), Josef Sklenář (SBR)

4.2      Na každém závodě soutěží HO musí být ustanovena jury. Seznam osob, ze kterých pořadatel vybírá členy jury je zveřejněn v příloze č. 1.

4.3      Průběžné i konečné výsledky soutěží budou zveřejněny na internetové stránce Hanácké oblasti www.obhana.cz.

4.4      Při  závodech, které jsou společné pro více oblastí je závodníkovi pro hodnocení v Hanáckém žebříku započítáno umístění pouze v případě, dokončí-li závod v kategorii, která je v souladu se SŘ HO.

4.5      Maximální vklady registrovaných závodníků v závodech HO jsou stanoveny takto:

Žactvo, HDR                 30,- Kč

Ostatní                           50,- Kč

Štafeta žactvo               100,- kč

Štafeta ostatní               150,- Kč

Výjimkou může být pouze závod, jehož pořadatelem není oddíl HO nebo závod Českého poháru štafet a Žebříčku B – Morava.

4.6      Za použití sady elektronického razícího systému – SportIdent HO je pořadatel povinen do 14-ti dnů po skončení závodu odvést:

- 5,- Kč za každého závodníka uvedeného ve výsledkové listině (včetně závodníků

   DISK), maximálně však 2000,- Kč

- sankce za ztrátu krabičky 1000,- Kč

- na nekomerční závody (náborové, Olympiáda škol apod.), na tréninky a soustředění oblastního výběru žactva, soustředění SCM pořadatelé poplatek neodvádí

         Číslo účtu je: 158069091/0600 v.s.  bude přidělen na základě objednávky.

4.7      Vklad při protestech na závodech HO v roce 2008 činí 200,- Kč.

4.8      Veškeré podrobnosti k závodům jsou ve Zkráceném rozpise závodů HO, který je zveřejněn na stránkách Hanácké oblasti.

4.9      Výsledky závodu musí být odeslány dle SŘ HO (čl. 9.3) a zveřejněny na internetové stránce HO (odkaz).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 Prováděcích předpisů HO 2008

 

Seznam osob, ze kterých pořadatel vybírá jury

 

Aleš David                  ASU                                       Králová Zdenka          SSU               

Bořánková Kristýna   STE                                        Kolář Rudolf               ABR

Fátor Jan                    ASU                                       Petřivalský Marek      STE

Grepl Ladislav                        KON                                       Procházka Josef        KON

Hlava Miroslav           KON                                       Smička Jindřich         UOL

Hynek Petr                 JPV                                        Strachota Jaroslav     SSU

Chmelař Miroslav       JPV                                        Turczer Petr               KSU

Jirka Michal                PTE                                        Vystavěl Dušan          JPV

Komárek Jaromír       KSU

Král Jiří                       SSU