Dokumenty 2024

Usnesení Valné hromady 2019

Soutěžní řád a prováděcí pokyny HO na rok 2019

Zápis z valné hromady a usnesení VH 2018

Soutěžní řád a prováděcí pokyny HO na rok 2018

Soutěžní řád a prováděcí pokyny HO na rok 2017

Zápisy z valné hromady HO 2016

Soutěžní řád a prováděcí pokyny HO na rok 2016

Zapisy z valné hromady HO 2015

Soutěžní řád a provaděcí pokyny HO na rok 2015

Zapisy z valné hromady HO 2014

Historie zapisy a dokumenty.