Co musí udělat a znát vedoucí oddílu pro absolvování závodu se Sportidentem

Pokud závodníci oddílu běhají závody pravidelně, je žádoucí, aby měli svůj vlastní, nebo stále přidělený oddílový SI čip. V tom případě nahláste tato čísla do centrální registrace (prostřednictvím oblastní evidence). Nastálo přidělená čísla ušetří práci jak Vám při přihlašování a prezentaci, tak pořadatelům při pořádání závodu.. Čip je možné si též půjčovat na každém závodě (v omezeném množství !), ale pokud budou pořadatelé za půjčení požadovat maximální částku schválenou svazem (40 Kč), snadno si spočítáte, že se Vám vyplatí mít vlastní nebo oddílové čipy.

Před každým závodem :

Včas zašlete přihlášku na závod, kromě obvyklých údajů je nutno v přihlášce uvádět čísla SI čipů. Uvědomte si, že při prezentaci závodu se Sportidentem se nevracejí žádné průkazy závodníků (kteří nedojeli) a pořadatel je tak nemůže vyloučit ze startovky. Z toho důvodu je podstatně omezen počet volných míst (vakantů) v kategorii (na rozdíl od klasického závodu, kde vždy pár závodníků průkaz u prezentace vrátí). Pokud se tedy budete snažit přihlásit závodníky až v den závodu, může se Vám stát, že v kategorii již nebude místo !!

V den závodu :

Ve oddílové startovce zkontrolujte, zda všichni závodníci mají uvedena čísla čipu a zda jsou správná. Pokud u někoho není uvedeno, nebo je chybné (ať už vinou pořadatele, nebo proto, že si závodník čip zapomněl doma a od někoho si třeba půjčil jiný) nahlaste tuto změnu včas (při prezentaci) pořadateli.

Poučte závodníky, že kromě kontrol jsou povinni orazit SI čip na startu v mazací SI jednotce, kontrolní SI jednotce, případně startovní jednotce (zpravidla příchozí nebo rodiče s dětmi - tedy kategorie, které nemají předem nalosovanou startovku), v cíli v cílové jednotce. Po doběhnutí do cíle je závodník navíc povinen nechat si přečíst SI čip ve vyhodnocovací jednotce. Tato čtecí jednotka může být hned za cílem, ale na menších závodech, kde v cíli není k dispozici elektrická síť, bude tato čtecí jednotka umístěna až na shromaždišti. V tom případě je nutno "naučit" závodníky, aby si vyhodnocení čipu nechali provést na shromaždišti - to je nutno provést i v případě, že závodník je DISK, vzdal závod nebo neprošel cílem. Vyhodnocení čipu je ve srovnání s klasickým ražením vlastně "odevzdáním průkazky". Pokud tak závodník neučiní, pro pořadatele jste stále na trati (a po skončení závodu by ho asi měl jít hledat).

zpět