SI hlavní stanice

je shodná s SI kontrolou, obsahuje však navíc propojovací kabel k připojení na seriový port počítače nebo přes USB. Pomocí hlavní stanice se provádí jednak programování kontrol, jednak načítání dat z SI průkazek. Toto načítání SI průkazek je možné provádět ihned v cílovém koridoru. Načtení dat z SI průkazky trvá déle než ražení – asi 2-5 vteřin (závisí na typu stanice, čipu i použitém programu). V případě, že v cíli není možno zajistit zdroj elektrického proudu pro počítač (což může být většina oblastních závodů), je možno čtení SI průkazek provádět třeba až "v suchu" na shromaždišti. Je však nutno "naučit" závodníky, aby ihned po příchodu na shromaždiště si nechali SI průkazku vyhodnotit. 

zpět