ROZPIS

6. závod Hanáckého žebříku jaro

2. závod Hanáckého žebříku štafet

Memoriál Věry Tišnovské

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­……………………………………………………………………

Společná ustanovení

 

Pořádající orgán:       Český svaz orientačních sportů – Hanácká oblast / Olomoucký kraj

 

Pořádající subjekt:      TJ Zlaté Hory, oddíl orientačního běhu (ZLH)

 

Datum konání:                        1. 5. 2010 – sobota                 dopoledne – krátká trať                      odpoledne – štafety

 

Centrum:                     Zlaté Hory – rekreační středisko Bohemaland

                                   GPS: 50°14'44.00"N, 17°23'26.56"E

                                   Parkování v areálu střediska dle pokynů pořadatelů

 

Přihlášky:                    do pondělí 26. dubna 2010 přes přihláškový systém obhana.cz: www.obhana.cz,

výjimečně na e-mail: hanka@progeo-sys.cz.

 

Systém ražení:                        elektronický – SportIdent

 

Informace:                  Hana Pavlíková – tel. 732 142 944, e-mail hanka@progeo-sys.cz

 

Terén:                          horský les, místy kamenitý, místy obtížně průběžný, v části probíhá těžba dřeva

 

Předpis:                      Závodí se podle platných Pravidel OB a SŘ HO 2010

Ustanovení pro závod na krátké trati

 

Program:                    8:00 – 9:00      prezentace v centru závodů

                                   10:00               start 00

 

Kategorie:                   D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C

H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C,  H35C, H45C, H55C, H65C

P – příchozí, HDR – trať pro děti s doprovodem, DH10N – fáborkovaná trať bez doprovodu

 

Vklady:                                                           do 26. 4.          po 26. 4. 2010

                                   HDR, P                                   40,- Kč                        40,- Kč

žactvo                         40,- Kč                        60,- Kč

ostatní                         70,- Kč                        100,- Kč

půjčovné SI čipu         10,- Kč

NA start budou závodníci dopraveni lanovkou za poplatek 30,- Kč na osobu.

(Žádáme vedoucí, aby tento poplatek zaplatili při prezentaci.)

 

Vklady je možno zaplatit při prezentaci nebo zaslat na účet: 1847975369/0800 – Česká spořitelna, a.s., variabilní symbol 0918 + číslo oddílu dle platného adresáře ČSOS

 

Mapa:                         Edelštejn, 1:10 000, E=5 m, revize duben 2010, formát A4,

pro všechny kategorie vodovzdorně upravena

 

Vzdálenosti:                Centrum – start do 1500 m (větší část LANOVKOU J)

Centrum – cíl cca 100 m

 

Funkcionáři:               Ředitel závodu:           Hana Pavlíková           (R3)

Hlavní rozhodčí:         Petr Hynek                  (R3)

Stavitel tratí:                Tomáš Javůrek                        (R3)

Ustanovení pro závod štafet

 

 

Program:                    11:00 – 13:00  prezentace v centru závodů

                                   15:00               start 00

 

Kategorie:                   DH12, D14, D18, D21, D105, H14, H18, H21, H105, H140, MIX

Do Hanáckého žebříku štafet (všechny kategorie kromě H140 a MIX) se hodnotí pouze oddílové štafety. V kategoriích DH12, D14, H14 jsou považovány za oddílové i štafety složené ze členů 2 klubů – viz SŘ HO 2010.

 

Vklady:                                                          do 26. 4.          po 26.4.

                                   žactvo                         120,- Kč          180,- Kč

ostatní                         210,- Kč          300,- Kč

půjčovné SI čipu         10,- Kč

 

Vklady je možno zaplatit při prezentaci nebo zaslat na účet: 1847975369/0800 – Česká spořitelna, a.s., variabilní symbol 0918 + číslo oddílu dle platného adresáře ČSOS

 

Mapa:                         Hadí louky, 1:10 000, E=5 m, revize duben 2010, formát A4,

pro všechny kategorie vodovzdorně upravena

 

Vzdálenosti:                Centrum – start 0 m

Centrum – cíl 0 m

 

Funkcionáři:               Ředitel závodu:           Hana Pavlíková           (R3)

Hlavní rozhodčí:         Petr Hynek                  (R3)

Stavitel tratí:                Tomáš Novotný          (R3)

 

 

Rozpis byl schválen SK HO 6. dubna 2010