P R V N Í   K U F R   2010

 

P O K Y N Y   A   I N F O R M A C E   P R O   Z Á V O D N Í K Y

 

Pořadatel :

TJ Sokol Čelechovice na Hané (CEL) a Sportovní klub Prostějov (JPV)

 

 

Centrum závodu :

Bouzov (okres Olomouc) – základní škola

 

 

Prezentace :

od 9.00 do 10.30 hod. v centru závodu

 

 

Start :

00 = 11.00 hod.

 

 

Vzdálenosti :

parkoviště - centrum :   500 m, - modrobílé fáborky (z centra na start se jde kolem parkoviště)

 

centrum - start :            1200 m, - modrobílé fáborky

                        přechází se silnice III třídy v obci, dbejte zvýšené opatrnosti

 

centrum - cíl :    600 m, - modrobílé fáborky

                        stejná cesta, na start se jde kolem cíle, možnost odložení věcí (auto)

 

start – mapy :   mapy budou vydávány 1 minutu před startem

 

 

Systém závodu :

intervalový start. Kategorie P a HDR kdykoliv 0 - 90.

 

 

Klasický :

kategorie DH10N, D10C, H10C, HDR – pevné pořadí kontrol - na mapě pořadová čísla kontrol 1,2,3, atd. jako vždy – klasický závod, popisy formou samoobsluhy v centru

Volné pořadí kontrol :

ostatní kategorie - volné pořadí kontrol – na mapě kódy kontrol, popisy formou samoobsluhy v centru + budou na mapě

 

 

Popisy kontrol :

Piktogramy

 

 

Mapa :

Bouzov, 1:10 000, interval vrstevnic 5 m, stav březen 2008, formát A4.

Mapy pro všechny kategorie jsou vodovzdorně upraveny.

 

 

Terén :

typicky hanácký, kopcovitý, podélně rozdělen údolím, se strmými svahy, les prostorově pestrý, výskyt kamenů, skalek a kamenných polí, dobře průběžný

 

 

Zakázané prostory :

v okolí startu a cíle, park v okolí hradu

 

 

Časový limit :

pro všechny kategorie 120 min. Uzavření cíle do 15.00 hod.

 

 

Odečítání SI čipů :

v centru.

Každý závodník (i když nedokončí závod) je povinen odečíst údaje z SI čipu do počítače.

 

 

Ražení :

SportIdent

 

 

Výdej map :

v cíli po odstartování posledního závodníka (cca ve 13.00 hod.)

 

 

Vyhlášení výsledků :

V centru - cca ve 14.00 hod. 1. část - Zimní liga 2009/2010, 2. část – První kufr 2010

 

 

Ceny :

první 3 závodníci v každé kategorii obdrží diplomy a drobné ceny

 

 

Zdravotní služba :

v centru závodu

 

 

WC :

v centru závodu, na startu nelze !!!

 

 

Občerstvení :

po doběhu čaj ve školní jídelně

Výdej obědů ve školní jídelně od 12.00 do 14.30 hod. na základě stravenky

Naproti školy je obchod se smíšeným zbožím. Cca 100m od školy SZ směrem za obecním úřadem ve dvorním traktu je restaurace-vinárna, bude otevřeno od 10.00 hod.

 

 

Parkování :

zdarma, autobusy a osobní automobily dle pokynů pořadatelů na parkovišti u hradu a v souladu s pravidly silničního provozu, UPOZORNĚNÍ v obci Bouzov platí zóna s dopravním omezením (stání povoleno pouze na vyznačených místech) !!!

 

 

Zákaz :

běhání po nově vysazených pasekách

 

 

Jury :

členství v jury bude nabídnuto těmto závodníkům : Ladislavu Greplovi (KON), Marku Otrubovi (PLU) a Kristýně Skyvové (STE)

 

 

Upozornění :

Všichni závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc je poskytována pouze po doběhu v centru závodu. Následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.

Udržujte čistotu a pořádek, respektujte zakázané prostory v lese, v obci i v budově základní školy - zákaz vstupu v obuvi s hřeby a znečištěné obuvi - bude hlídáno !

 

Jiří Janeček                                                    Petr Hynek                                           Marcel Skřivánek

ředitel závodu                                                hlavní rozhodčí                                     stavitel tratí