Oblastní žebříčky Hanácké oblasti


ROK 2010

Máte ještě šanci ?

Konečné výsledky Super žebříčku     (započítáno 8 z 16)   
Konečné výsledky podzimního žebříčku     (započítány 4 ze 7)   
Konečné výsledky jarního OŽ 2010      (započítáno 6 z 9)

Výsledky družstev žactva

Do celkového hodnocení jarního žebříčku 2010 bude z 9 závodů započteno 6 nejlepších závodů (5 + průměr).
Do celkového hodnocení podzimního žebříčku 2010 budou ze 7 závodů započteny 4 nejlepší závody (2 + průměr).
Do celkového hodnocení super žebříčku 2010 bude ze 16 závodů započteno 8 nejlepších závodů (průměry se nepočítají).