R O Z P I S

Mistrovství Moravskoslezského kraje v orientačním běhu na klasické trati

5. závodu jarního žebříčku Moravskoslezského kraje v orientačním běhu

9. závodu jarního žebříčku Hanácké oblasti v orientačním běhu

5. závodu žebříčku Valašské oblasti v orientačním běhu

a veřejného závodu v orientačním běhu jednotlivců.

Budišovice sobota 17. května 2008
 

Pořadatel  .............. TJ Slezan Opava, oddíl orientačního běhu
Druh závodu  ..........
OB jednotlivců - klasická trať
Ranking  .................
080517069 s koeficientem 1,0
Datum  ...................

sobota 17.5.2008

Centrum závodu  ....

Budišovice, údolí Studnice

Location  ................

~ 49°51'33"N 18°01'55"E

Mapa  ....................

Jankovec2008 1:10000 e=5m stav jaro 2008
mapaři Beňo,Válka    formát A3 v mapníku

Terén  ....................
kontinentální, hustá síť komunikací, množství hustníků
a pasek, zarostlé mýtiny, trnitý podrost

Kategorie
MMSK a ŽC  ........


D20C D21C H20C H21C H21K
(75% směr.času H21C)
D10C D12C D14C D16C D18C D35C D40C D45C D50C D55C
H10C H12C H14C H16C H18C H35C H40C H45C H50C H55C
H60C H65C
D10N H10N
- fáborkované tratě
Společné tratě mají kategorie
D20C-D21C D35C-D40C D45C-D50C
H20C-H21C H35C-H40C H45C-H50C H55C-H60C

Kategorie
veřejného OB  ........


P3
(asi 3km) P6(asi 6km)-tratě pro příchozí
X10N(rodiče s dětmi–fáborkovaná linie)
HDR(rodiče s dětmi)

Ražení  ................... SportIdent ve všech kategoriích
Startovné  ..............

X10N,DH10N,DH10-12C,HDR     20,- Kč
DH14C,H60-65C,P3,P6                 40,- Kč

DH16C-DH55C                              60,- Kč
půjčovné za 1 čip                              40,- Kč
za ztrátu půjčeného čipu                   750,- Kč

Přihlášky  ...............
do Po 12.5.2008 do 23:59:59
oddíly výhradně systémem "Přihlášky OB-HANÁ"
jednotlivci na sop@orientacnibeh.cz nebo v OB-HANÁ
Požadavek na
zapůjčení čipu SI do poznámky
Po termínu přihlášky za dvojnásobné startovné.
Dvojnásobné startovné neplatí ktg.
HDR,X10N,P3,P6.
Vklady  ..................

Zaslat na účet TJ Slezan Opava u ČSOB a.s. pob.Opava
č.účtu 181508451/0300   
var.s. 27XXXX ( XXXX = číslo oddílu dle adresáře ČSOB)

Parkování  ..............

Osobní auta v centru
Autobusy – po vystoupení závodníků na určeném místě
( do centra 450m) budou autobusy nasměrovány do obce
Řiďte se pokyny pořadatelů

Prezentace  ............ 8.30 - 10.00
Start 000  ............... 11.00  ( modrobílé fáborky, cíl poblíž startu)
Vzdálenosti  ........... centrum - start      1000 m
cíl - centrum        1000 m
cesta na start a z cíle protíná silnici II.třídy
Jiné  ....................... doporučený oděv – dlouhé nohavice
běžné občerstvení v bufetu v centru
oddílové stany - dle pokynů pořadatelů
Zdravotní služba v cíli
Závodníci závodí na vlastní  nebezpečí.
Informace  .............. Karel Jurčák, tel. 553681407(práce); mob. 732240204
Stránka závodu  ..... http://www.volny.cz/ob-sop/akce/2008/kzj5

Hlavní funkcionáři závodu :

  Ředitel závodu ..... Ing. Karel Jurčák
Hlavní rozhodčí .... Lubomír Bačo
Stavitel tratí ......... Jiří Daněk
SI ....................... Ing. Milan Binčík
Protesty  ................ Písemné protesty s vkladem 100,- Kč odevzdejte
hlavnímu rozhodčímu v souladu s čl.8.6 platného
Soutěžního řádu MSKS pro rok 2008.
Ustanovení  ............ Závod je pořádán v souladu s pravidly OB a soutěžním
řádem a prováděcími pokyny k soutěžím svazu OB Morav-
skoslezského kraje, svazu OB Hanácké oblasti a svazu
OB Valašské oblasti pro rok 2008. Směrné časy jsou
dohodou STK všech tří oblastí a budou zveřejněny
na webu závodu.

Rozpis byl schválen soutěžní komisí svazu OB MSK dne 1.4.2008
Rozpis byl schválen soutěžní komisí svazu OB HO dne 1.4.2008
Rozpis byl schválen soutěžní komisí svazu OB VO dne 1.4.2008

Ing. Karel Jurčák                                                                                 Lubomír Bačo
ředitel závodu                                                                                      hlavní rozhodčí