Rozpiszávodu Mistrovství České republiky v orientačním běhu na dlouhé trati
závodu Veteraniády České republiky v orientačním běhu na dlouhé trati
závodu soutěží Českého poháru veteránů,
závodu Jihomoravské ligy v orientačním běhu (2. závod) na klasické trati,
závodu Hanáckého žebříčku (5. závod) na klasické trati,
závodu Valašského žebříčku (3. závod) na klasické trati,
systému Ranking HSH s koeficientem 1.08 a 1.00.

Jedovnice 19. dubna 2008

Obecné informace
Datum: 19. dubna 2008 (sobota)
Pořadat. orgán: Český svaz orientačního běhu
Pořadat. subjekt: SK Žabovřesky Brno, oddíl orientačního běhu
Systém ražení: elektronický systém Sportident - jeden SI čip nesmí být použit dvakrát.
Časy vítězů: dle platného Soutěžního řádu soutěží ČSOB.
Funkcionáři:
ředitel: Václav Štěpánský
hlavní rozhodčí: Jiří Urválek, R1
stavitel tratí: Libor Zřídkaveselý
Přihlášky: do 6. dubna 2008 (datum doručení)
na adresu: Richard Pátek, Cihlářská 7, Brno 602 00
nebo ON-LINE v povinném formátu vyplněním na adrese: http://zbm.eob.cz/zavody/mcr08
Přihlášku nelze zaslat e-mailem!!! Upozorňujeme, že systém je nastaven tak, že 6. dubna v 24:00 budou k vašim přihláškám automaticky načítány 100% přirážky za pozdní přihlášky. Přihláška je přijata v okamžiku, kdy se objeví na účtu vašeho oddílu na přihlašovací stránce. Podrobnosti k elektronickému přihlašování na stránce závodů. Pozdní přihlášky jsou přijímány jen dle možností pořadatele.
Do písemné přihlášky je nutné uvést počet SI čipů požadovaných k zapůjčení (40,- Kč za čip a závod), v elektronické systému to bude provedeno automaticky 7 dní před závody.
Úhrady vkladů a poplatků za ubytování zasílejte na účet číslo 177571562/0300 u Československé obchodní banky, a.s. Brno, Milady Horákové 6, majitel účtu Libor Zřídkaveselý, Kotlářská 12, 602 00 Brno. U prezentace obdržíte příjmový doklad na vklady pro Váš oddíl.
Variabilní symbol uveďte ve tvaru 27xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu dle Adresáře ČSOB.
Oddíly, které nebudou mít potvrzeno přijetí platby pořadatelem v seznamu přihlášených, žádáme o předložení dokladu o úhradě na prezentaci.
Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována.
Ubytování: Pořadatelé zajišťují z 18. 4. na 19. 4.
A) Tělocvična ZŠ Kotlářská, Brno = 50,– Kč / noc
B) Autokemp Olšovec (150 míst) = 180,– Kč / noc
Požadavek je nutné zaslat spolu s přihláškou a uhradit obdobně jako vklady.
Podrobnější informace o ubytování jsou uvedeny na www stránce závodu.
Parkovné: Osobní auta = 20,– Kč / den.
Autobus = 50,– Kč /den.
Parkovné se platí při vjezdu do autokempu.
Stravování: V centru závodu bude zajištěn stánkový prodej s odpovídajícím sortimentem.
Informace: http://zbm.eob.cz/zavody/mcr08 nebo
Libor Zřídkaveselý – mobil: 604 996 773, e-mail: zr@jaroska.cz
Výsledky v tištěné formě možno objednat spolu s přihláškou za 40,- Kč.
Upozornění: Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodu (Václav Štěpánský).
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu ČSOB v OB, Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti ČSOB, Prováděcích předpisů k soutěžím ČSOB v roce 2008 a Prováděcích předpisů Jihomoravské oblasti ČSOB v OB v roce 2008.


Společné informace o závodě
Centrum: Jedovnice – autokemp Olšovec
Vzdálenosti: parkoviště (autobusy) – centrum: do 300 m
parkoviště (auta) – centrum: do 200 m
centrum závodu = cíl
Prezentace: V sobotu na shromaždišti od 8:00 do 10:00..
Start: 00 = 10:30
Terén: Typický terén okraje Drahanské vrchoviny a rozhraní Moravského krasu.
Dobře průběžný les s množstvím komunikací. Místy různě hluboká údolí s menšími terénními detaily. V SZ části svah padající do Rakoveckého údolí s větší koncentrací slepencových kamenů a skalek. Řada porostových detailů, množství malých i větších pasek a oplocenek. Absolutní převýšení max. 150 m. Prostor pokrývá stará mapa Proklest (P ČR DT 1988) a menší část zabírá stará mapa Tipeček (ŽA KT 1994).


M ČR na dlouhé trati
Mapa: Proklest, 1 : 15 000, E = 5 m, stav jaro 2008, použitý mapový klíč ISOM, mapovali: Petr Jelínek, Zdeněk Liščinský, Zdeněk Rajnošek a Jiří Zelinka, rozměr A3, mapa bude vodovzdorně upravena.
Vzdálenosti: cíl – start: 0 m
Způsob startu: hromadný
Kategorie: D18, D20, D21, H18, H20, H21.
Právo startu: Startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu a jsou v kategoriích D18, D20, H18 a H20 držiteli soutěžní licence E, R, A nebo B (držitelé soutěžní licence E, R, A pouze ročníku narození 1992 a starší, držitelé soutěžní licence B pouze ročníku narození 1991 a starší); v kategoriích H a D21 držiteli soutěžní licence E nebo R ke dni 6. 4. 2008 nebo jsou umístěni v Rankingu k 31. 12. 2007 do 300. místa.
Žádost oddílu o start závodníka mimo tato omezení (SŘ čl. II.3.3) nutno adresovat soutěžní komisi (souteznikomise@orientacnibeh.cz) nejpozději do 10. 3. 2008; pro účast závodníka nelze žádat o přidělení divoké karty podle soutěžního řádu Rankingu.
Vklad: 200,– Kč. Přihláška po termínu za dvojnásobný vklad a jen podle možností pořadatele.
Způsob závodu: Mistrovský závod bude mít hromadný start. Před startem závodu obdrží závodníci pouze popisy všech kontrol mistrovského závodu a parametry svých tratí. Sledy s popisy kontrol budou až na mapě.
Trať závodu bude využívat rozdělovacích metod a případně jejich kombinací (viz ukázka níže).
Ukázka možných typů větvení na trati


Veteraniáda na dlouhé trati
Mapa: Proklest, 1 : 15 000, E = 5 m, stav jaro 2008, použitý mapový klíč ISOM, mapovali: Petr Jelínek, Zdeněk Liščinský, Zdeněk Rajnošek a Jiří Zelinka, rozměr A3, mapa bude vodovzdorně upravena.
Vzdálenosti: cíl – start: do 2 000 m
Způsob startu: intervalový
Kategorie: D35, D40, D45, D50, D55, H35, H40, H45, H50, H55 a H60.
Vklady: 200,– Kč. Přihláška po termínu za dvojnásobný vklad a jen podle možností pořadatele.


Informace o oblastním závodě na klasické trati
Mapa: Proklest, žactvo a veteráni (HD45 a výše) 1 : 10 000, ostatní 1 : 15 000, E = 5 m, stav jaro 2008, použitý mapový klíč ISOM, mapovali: Petr Jelínek, Zdeněk Liščinský, Zdeněk Rajnošek a Jiří Zelinka, rozměr A4, mapa bude vodovzdorně upravena
Vzdálenosti: cíl – start: do 2 000 m
Způsob startu: intervalový
Kategorie: P (kategorie pro veřejnost), HDR (rodiče s dětmi), D10N, H10N, D10C, H10C, D12C, H12C, D14C, H14C, D16C, H16C, D18C, H18C, D21C, D21D, H21C, H21D, D35C, H35C, D40C, H40C, D45C, H45C, D50C, H50C, D55C, H55C, H60C a H65C.
Vklady: P, HDR, D10N, H10N, D10C, H10C, D12C, H12C, D14C, H14C = 30,– Kč
D16C, H16C, ..., D55C, H55C, H60C, H65C = 50,– Kč
Přihláška po termínu za dvojnásobný vklad (mimo P a HDR).
Poznámka: Z důvodů kompatibility oblastních soutěží budou mít kategorie 35 a 40; 45 a 50; 55, 60 a 65 stejné tratě. Označení kategorií v Hanácké oblasti neodpovídá tomuto rozpisu a tedy při řazení označení je následující H21C ~ H21L; H21D ~ H21K, obdobně je to u kategorií D. Tím je umožněno přihlásit se do své kategorie a přitom svůj výsledek započítat do soutěží příslušné oblasti.


Prostor závodu a mapa centra závodu

Větší mapa k dispozici po kliknutí na obrázek.Rozpis závodů byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOB dne 23. ledna 2008

Libor Zřídkaveselý
SK Žabovřesky Brno