Mistrovství Moravy 2008

Závod se koná pod záštitou Ing.Pavla Sekaniny, zástupce hejtmana Olomouckého kraje

Rozpis

závod World Ranking Event

závodu Žebříčku B – Morava (1. kolo)
závodu systému Ranking s koeficientem 1.04
a
 závodů Českého poháru štafet a České ligy klubů  (2. kolo)

a veřejného závodu žákovských a veteránských štafet

Ptení 12. dubna 2008, Bouzov 13. dubna 2008

 

Společná ustanovení

Datum:

12. a 13. dubna 2008 (sobota a neděle).

Poř. orgán:

Český svaz orientačního běhu 

Poř. subjekt:

Sportovní klub Prostějov, oddíl orientačního běhu & Sportovní klub University Palackého Olomouc, oddíl orientačního běhu.

Ražení:

elektronický systém SportIdent

Časy vítězů:

dle platného Soutěžního řádu soutěží ČSOB.

Funkcionáři:

klasická trať – sobota

ředitel: Dušan Vystavěl

hlavní rozhodčí: Jindřich Smička, R1

stavitel tratí: Petr Hynek

štafety – neděle

ředitel: Dušan Vystavěl

hlavní rozhodčí: Jindřich Smička, R1

stavitel tratí: Dušan Vystavěl, Jaroslav Kačmarčík

Přihlášky:

do 29. března 2008 (datum doručení)
Přednostně pořizujte na http://www.obhana.cz/Prihlasky.asp  (včetně požadavků na ubytování). 
Jmenovité soupisky štafet je možno pořizovat tamtéž až do soboty 12.4.2008 do 21.00 hodin.
Případně zasílejte přihlášky e-mailem na adresu mchmelar#volny.cz (pokud do 2 dnů neobdržíte reply, přihláška nebyla doručena !),

nebo poštou na adresu Miroslav Chmelař, Na Vyhlídce 7, 796 04 Prostějov. 

Upozorňujeme, že přihláškový systém je nastaven tak, že 29. března v 24:00 budou k vašim přihláškám automaticky načítány 50% poplatky za pozdní přihlášky a 5.dubna ve 24.00 100 % přirážka. Pozdní přihlášky jsou přijímány jen dle možností pořadatele.

Úhrady vkladů a poplatků za ubytování zasílejte v termínu přihlášek na účet číslo 158069091 / 0600 – účet SK Prostějov u
GE Money Bank, a.s., pobočka Prostějov.
Variabilní symbol uveďte ve tvaru 27xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu dle Adresáře ČSOB.
Bez takto zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována. V případě zaslání platby po termínu přihlášek vezměte sebou k prezentaci kopii dokladu o zaplacení vkladu.

Ubytování:

Pořadatelé zajišťují z 12. 4. na 13. 4.,
- pouze nouzové (vlastní spací pytel a karimatka) tělocvična a třídy ve Ptení = 50,- Kč / 1 osoba
Požadavek je nutné zaslat spolu s přihláškou a uhradit obdobně jako vklady.
Informace o ubytování budou uvedeny na www stránce závodu.

Vyhlášení výsledků :

Slavnostní vyhlášení výsledků sobotního závodu jednotlivců a nedělního závodu štafet proběhne po jejich skončení přímo na jednotlivých shromaždištích.

Stravování:

V centrech závodů bude zajištěn stánkový prodej s odpovídajícím sortimentem.

Informace:

http://www.obhana.cz/r08/zavody/0412_jpv/info.htm

Dušan Vystavěl – mobil: 602 730 417, e-mail: ob@skprostejov.cz

Výsledky v tištěné formě možno objednat spolu s přihláškou za 40,- Kč.

Upozornění:

Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodu.

Předpis:

Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu ČSOB v OB a Prováděcích pokynů k soutěžím ČSOB v roce 2008. Závody WRE budou probíhat v souladu s IOF Foot Orienteering Competition Rules 2007 a WRE Handbook 2007.

 

Ustanovení pro závod na klasické trati - 12. dubna 2008

Centrum:

Ptení , areál základní školy a fotbalové hřiště. Doporučujeme oddílové stany.

Vzdálenosti:

parkoviště (autobusy) - centrum: do 1000 m
parkoviště (auta) - centrum: do 500 m
centrum závodu = cíl
centrum - start: 1 000 m

Prezentace:

v centru závodu 12. 4. 2008 od 8:30 do 10:00 hodin

Start:

v 11:00

Kategorie:

D21E, H21E (WRE)

V kategorii D21E může startovat maximálně 30 závodnic registrovaných v ČSOB, v kategorii H21E může startovat maximálně 40 závodníků registrovaných v ČSOB.

Obě tyto kategorie (D21E a H 21E) NEBUDOU zařazeny do hodnocení českého Rankingu.

D12B, D14B, D16B, D18B, D20B, D21B, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, D60B, D65B, H12B, H14B, H16B, H18B, H20B, H21B, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B, H60B, H65B, H70B, H75B
D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C,

H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C, H35C, H45C, H55C, H60C

HDR (rodiče a děti), P (příchozí)

Vklad:

Základní (do 29.března – 24.00 hodin):

kategorie H21E, D21 E = 150,- Kč

kategorie H21B, D21B = 150,- Kč

kategorie H14B, H60B, H65B, H70B, H75B, D14B, D60B, D65B = 70, - Kč

ostatní kategorie žebříčku B = 140,- Kč

kategorie H16C, H18C, H21C, H35C, H45C, H55C, H60C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C + kategorie  P = 50,- Kč

kategorie HDR, H10C, H12C, H14C, D10C, D12C, D14C = 30,- Kč

Zvýšený o 50 % (do 5.dubna 24.00 hod.)

Zvýšený o 100 % (po 5.dubnu) - jen podle možností pořadatele

Mapa:

POLESÍ 2008, 1 : 15 000, E = 5 m, stav jaro 2008, hl. kartograf Marcel Skřivánek, rozměr A3, mapa bude vodovzdorně upravena, mapový klíč : ISOM

Terén:

mírně kopcovitý smíšený les s průměrnou hustotou komunikací, porostově velmi pestrý – od čistého a velice rychlého vzrostlého lesa, až po hustníky a paseky

 

 

Ustanovení pro závod štafet - 13. dubna 2008

Centrum:

Bouzov, fotbalové hřiště.

Vzdálenosti:

parkoviště - centrum: do 1 000 m
centrum závodu = start štafet = cíl

Prezentace:

odevzdání soupisek včetně čísel SI čipů :

v centru sobotního závodu – 12.4.2008 Ptení – od 14.00 do 16.00

v centru závodu 13. 4. 2008 od 7:30 do 8:30 hodin (pouze pro ty oddíly, které se nezúčastní sobotního závodu a případné změny). Možno vyplnit předem na internetu – tuto možnost preferujeme.

Start:

ve vlnách od 10:00 hodin.

Kategorie:

D18, H18, D21, H21 - tříčlenné štafety.Hodnoceny budou pouze oddílové štafety.
DH12, D14, H14 - tříčlenné štafety, možnost startu i „neoddlílových“ štafet – např. SCM a pod.

D105, D140, H105, H140, H165 (tříčlenné štafety veteránů, číslo v označení kategorie je minimální součet věku všech členů štafety, minimální věk člena štafety je 35). Hodnoceny budou pouze oddílové štafety

MIX – tříčlenné štafety libovolně kombinované, délka jednoho úseku cca 4 km

Vklady:

DH12, D14, H14, MIX: 180,- Kč za štafetu
D105, D140, H105, H140, H165: 350,- Kč za štafetu,
D18, H18, D21, H21: 420,- Kč za štafetu.
Přihláška po termínu za dvojnásobný vklad a jen podle možností pořadatele.

Terén:

kopcovitý terén v nadmořské výšce 320-460 m, smíšený les, poměrně velké množství skalek a kamenů, erozní rýhy, v závěru parkový les.

Mapa:

Bouzov 2008,  1 : 10 000, E = 5 m, stav jaro 2008, hl. kartograf Ondřej Dostál, rozměr A4, mapa bude vodovzdorně upravena, mapový klíč : ISOM

 

Rozpis závodů byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOB dne 7. února 2008

Dušan Vystavěl

Jindřich Smička

ředitel závodu

hlavní rozhodčí