Mistrovství Moravy a Slezska 2008

Závod World Ranking Event

1. závod žebříčku B - Morava

4. závod Hanáckého žebříčku jaro

2. závod Českého poháru štafet

veřejný závodu žákovských a veteránských štafet

 

POKYNY

__________________________________________________________________________________

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

 

Pořadatelé:                        SK Prostějov a SK UP Olomouc

 

Datum:                        12. – 13. 4. 2008

 

Funkcionáři:          ředitel závodů                              Dušan Vystavěl

                              hlavní rozhodčí                            Jindřich Smička, R1

                              stavitel tratí sobota                      Petr Hynek, David Aleš, Josef Hubáček

                              stavitel tratí neděle                      Daniel Vláčil

 

Systém ražení: SportIdent. Při poruše el. systému ražení použijte náhradní mechanické ražení. Každý závodník si na startu ve vlastním zájmu musí provést vynulování a kontrolu SI čipu a je povinen si nechat odečíst údaje z SI čipu do počítače (a to i v případě, že nedokončí závod !!). Vyčítání čipů bude umístěno v centrech závodů.

 

Výsledky:              Budou vyvěšovány v průběhu závodů v  prostoru centra závodů.

 

Občerstvení : Po doběhu voda se šťávou. Další občerstvení v centrech (v sobotu ve škole, v neděli u hradu) - bude možnost zakoupení „klasických“ poživatin : káva, čaj, pivo, limo, grog, fernet, uzené klobásy, párky, atd.

 

Ubytování: pouze pro oddíly, které si objednali. Pokyny jsou zveřejněny na internetových stránkách závodu.

 

Protesty:               Písemné s vkladem dle platných „Pravidel OB“ s vkladem 200 Kč.

 

Předpis:          Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu ČSOB v OB a Prováděcích pokynů k soutěžím ČSOB v roce 2007.

 

                       

sobota 12. 4. 2008

 

Závod:                        1. závod ŽB Morava, závod WRE, 4. závod Hanáckého žebříku jaro – klasická trať

 

Datum:                        12.dubna 2008

 

Centrum:                         Ptení, základní škola

 

Parkování: dle pokynů pořadatelů, parkování je bezplatné  

 

Prezentace :                        v centru závodu 12. 4. 2008 od 8.30 do 10.00 hodin

 

Převlékání:     v centru závodů -  možnost postavení oddílových tunelů nebo využití části prostor školy

 

WC a mytí:            v budově školy, nouzové záchody bude i na předstartu

 

 

Vzdálenosti:          parkoviště – centrum                  do 500 m

Centrum – start               1 500 m,  modrobílé fáborky,

Centrum – cíl               0 m

 

Start 00: 11:00 hod, intervalový, startovní listiny na shromaždišti

                        HDR a příchozí mohou přijít na start kdykoliv v čase 00 - 150. Startovní čas jim přidělí startér.

 

Terén:     mírně kopcovitý smíšený les s průměrnou hustotou komunikací, porostově velmi pestrý – od čistého a velice rychlého vzrostlého lesa, až po hustníky a paseky

 

Mapa:                    Ptenský žleb, 1:15 000, E = 5 m, stav duben 2008, formát A3, vodovzdorně upravena, mapovali a kreslili Pavel Dudík, Petr Dudík, Petr Hynek, Jiří Otrusina, František Stupal,

Dušan Vystavěl, tisk Žaket Praha

                              Odebírání map v sobotu v cíli do 14.30 hodin = poté budou vydány vedoucímu oddílu.

 

Popisy kontrol:      piktogramy budou k dispozici na shromaždišti

 

Délky tratí:     

 

D12 B

2,7 km / 45 m

D10 C

1,9 km / 10 m

H12 B

3,4 km / 55 m

H10 C

1,9 km / 10 m

D14 B

3,7 km / 60 m

D12 C

2,7 km / 45 m

H14 B

5,0 km / 80 m

H12 C

2,7 km / 45 m

D16 B

5,1 km / 115 m

D14 C

3,4 km / 55 m

H16 B

6,6 km / 125 m

H14 C

3,7 km / 60 m

D18 B

5,7 km / 90 m

D16 C

4,5 km / 90 m

H18 B

8,4 km / 170 m

H16 C

5,8 km / 110 m

D20 B

6,4 km / 105 m

D18 C

4,6 km / 100 m

H20 B

9,9 km / 230 m

H18 C

6,6 km / 125 m

D21 B

7,1 km / 130 m

D21 C

6,1 km / 135 m

H21 B

12,7 km / 305 m

H21 C

9,9 km / 230 m

D35 B

6,4 km / 105 m

D35 C

5,7 km / 90 m

H35 B

9,3 km / 205 m

H35 C

8,4 km / 170 m

D40 B

6,1 km / 135 m

D45 C

4,5 km / 90 m

H40 B

8,7 km / 250 m

H45 C

6,4 km / 130 m

D45 B

5,1 km / 115 m

D55 C

3,4 km / 55 m

H45 B

7,5 km / 145 m

H55 C

5,0 km / 80 m

D50 B

4,6 km / 100 m

 

 

H50 B

6,4 km / 130 m

H60 C

4,5 km / 90 m

D55 B

4,5 km / 90 m

HDR

1,9 km / 10 m

H55 B

5,8 km / 110 m

 

 

D60 B

3,7 km / 60 m

P

4,6 km / 100 m

H60 B

5,0 km / 80 m

H21E

16,5 km / 380 m

D65 B

3,7 km / 60 m

 

 

H65 B

4,5 km / 90 m

D21E

9,6 km / 185 m

 

 

 

 

H70 B

4,5 km / 90 m

 

 

 

 

 

 

H75 B

3,7 km / 60 m

 

 

 

Občerstvení na trati: občerstvení na kontrolách, značeno v popisech kontrol

 

Čas. limit :                        180 minut

 

Jury závodu:         Jaroslav Hubáček (LCE), Kristýna Bořánková (STE), Pavel Ptáček (BBM),

 

Zdravotní zabezpečení: Bude zabezpečeno v cíli. Bezplatná lékařská pomoc je poskytována pouze po doběhu v centru závodu. Následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.

 

Vyhlášení: v centru závodů, předpoklad v 16.00 hodin, diplomy a drobnými cenami budou odměněni všichni vítězové

                        .

 

neděle 13. 4. 2008

 

Závod:                   2. závodě Českého poháru štafet, Oblastní mistrovství štafet Hanácké oblasti

 

Datum:                  13. dubna 2008

 

Centrum:               Bouzov, fotbalové hřiště

 

Prezentace:           - odevzdání soupisek včetně čísel SI čipů

- v centru sobotního závodu od 14.00 do 16.00 hodin

- v centru nedělního závodů od 7.30 do 8.30 hodin (pouze pro ty oddíly, které se nezúčastní sobotního závodu a případné změny).

Možno vyplnit předem na internetu – nejpozději do soboty do 21.00 hodin – tuto možnost preferujeme !

 

Parkování:             Na asfaltovém parkovišti a případně louce v těsné blízkosti hřiště. Toto parkování bude za poplatek 50,- Kč.  

 

Převlékání:            Možnost postavení oddílových tunelů v centru závodu

 

WC a mytí:            Mobilní toalety TOI-TOI v  centru závodu.

                            

Vzdálenosti:          parkoviště – centrum                                                      do 500 m

centrum – start, cíl, předávka                    0 m

 

Start 00:                10:00 hod, po vlnách – viz parametry tratí

 

Terén:                    kopcovitý terén v nadmořské výšce 320-460 m, smíšený les, poměrně velké množství skalek a kamenů, erozní rýhy, v závěru parkový les.

 

Zakázaný prostor: celý prostor lesa, žádná kontrola není přístupná pro diváky .

 

Mapa :                   Bouzov 2008, 1:10 000, E = 5 m, stav duben 2008, formát A4, vodovzdorně upravena, mapovali a kreslili Jiří Otrusina, František Stupal

tisk Žaket Praha, dotisk tratí Reklamy Jilemnice

                              Výdej map pro celé štafety po vyhlášení výsledků!!!

 

Popisy kontrol:      pouze na mapách, natištěny (nalepeny) v pravém dolním rohu

 

Parametry tratí, starty prvních úseků:

Kat.                               Délka                                   Převýšení                            Počet kontrol                         Start

DH12                          2.133 -  2.264km           65 -  100m                             8                                            20 = 10:20                                

D14                             2.870 -  3.101km                           135 -  170m                           11                                          15 = 10:15                     

D18                             4.332 -  4.557km                           235 -  280m                           15                                                       20 = 10:20 

D21                             5.184 -  5.425km                           315 -  390m                           16                                                  05 = 10:05

D105                            4.513 -  4.675 km                           230 -  280m                           16                               10 = 10:10

D140                            3.837 -  3.999km                           230 -  250m                           14                                                      10 = 10:10  

H14                             3.653 -  3.913km                           185 -  235m                           14                                                    20 = 10:20

H18                             5.343 -  5.703km                           305 -  365m                           16                                                    15 = 10:15

H21                             7.500 -  7.894km                           405 -  495m                           21                                                  00 = 10:00 

H105                            5.627 -  5.938km                           315 -  355m                           17                                                      10 = 10:10

H140                            4.730 -  4.907km                           245 -  290m                           17                                                    10 = 10:10

H165                            3.873 -  4.088km                           180 -  240m                           16                                                       10 = 10:10 

MIX                             3.832 -  4.069km                           160 -  200m                           15                             15 = 10:15

 

Průběh závodu: Závodníci 1. úseků startují z vymezeného prostoru, kam se dostaví 4 minuty před startem své kategorie. Závodníci prvních úseků si na vstupu do tohoto prostoru vynulují a zkontrolují svůj čip. Po startu jsou povinni absolvovat povinný úsek na začátek orientace. Na tratích všech kategorií je divácký úsek (průběh centrem závodu)., Průběh veřejným úsekem nebude nikde evidován (například psaním startovních čísel na tabuli), komentátor bude sledovat pouze čelo závodu. Svého předběžce si každý ve vlastním zájmu hlídá sám! Předpokládaná doba od průběhu veřejným úsekem po předávku 3 – 10 minut.

                        Závodník dobíhající od sběrné kontroly odhazuje na určeném místě mapu, před  předávkou razí cílovou kontrolu, poté předává dotykem rukou dalšímu úseku a odchází k vyčtení čipu. Závodníci dalších úseků si před vstupem do předávacího prostoru vynulují a zkontrolují svůj čip. Vybíhající závodníci dalších úseků si sami berou ve výdejně map mapu s označením shodným se svým startovním číslem (mapa je na rubové straně označena velkým číslem štafety a malým číslem úseku). Poté pokračují povinným úsekem na začátek orientace.

                        Pořadí v cíli na 3. úseku je dáno pořadím, v jakém proběhnou cílovou čarou. Cílová kontrola je umístěna až za cílovou čarou. Po proběhnutí cílovou čarou musí závodníci zachovat doběhové pořadí až do okamžiku vložení SI čipu do cílové jednotky.

                        V 9:45 hodin proběhne ukázka předávky.

                        Hromadný start zbylých neodstartovaných úseků proběhne asi ve 12:15 hodin. Bližší informace z rozhlasu.

 

Čas. limit:                        270 minut pro štafetu

 

Jury závodu:         bude zveřejněna před startem závodu

 

Zdravotní zabezpečení: Bude zabezpečeno v cíli. Bezplatná lékařská pomoc je poskytována pouze po doběhu v centru závodu. Následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.

 

Vyhlášení: v centru závodů, předpoklad v 13.00 hodin, diplomy a drobnými cenami budou odměněni všichni vítězové

 

 

Správný směr přejí pořadatelé