1. závod žebříčku B – Morava, klasická trať

Druh závodu

Žebříček B – Morava, klasická trať

Pořadatel

SK Prostějov (JPV), SK UP Olomouc (UOL)

Datum

12.4.2007

Ředitel závodu

Dušan Vystavěl

Hlavní rozhodčí

Jindřich Smička, R1

Hlavní kartograf

Marcel Skřivánek

Stavitel tratí

Petr Hynek R1

Shromaždiště

Ptení

Prostor závodu

Ptení – Stražisko – Suchdol – Seč – Okluky - Stínava

Popis terénu

mírně zvlněný terén v nadmořské výšce 350 – 580 m, v severní části hluboké údolí,  smíšený les - porostově velmi pestrý, poměrně hustá síť komunikací

Předchozí mapa

Stádlisko (2002), Ptenské polesí (1996)

Datum přihlášek

29.3.2007

E-mail na dotazy

ob@skprostejov.cz

www adresa

http://www.obhana.cz/r08/zavody/0412_jpv/Info.htm

Start 00

11.00 hod.

Mistrovství Moravy štafet

Druh závodu

Mistrovství Moravy štafet

Pořadatel

SK Prostějov (JPV), SK UP Olomouc (UOL)

Datum

13.4.2007

Ředitel závodu

Dušan Vystavěl

Hlavní rozhodčí

Jindřich Smička, R1

Hlavní kartograf

Ondřej Dostál

Stavitel tratí

Jaroslav Kačmarčík, Dušan Vystavěl R1

Shromaždiště

Bouzov

Prostor závodu

Bouzov – Kozov - Blažov

Popis terénu

kopcovitý terén v nadmořské výšce 320 - 460 m, smíšený les, poměrně velké množství skalek a kamenů, erozní rýhy, v závěru parkový les. Průměrná hustota komunikací.

Předchozí mapa

Bouzov (2003)

Datum přihlášek

29.3.2008

E-mail na dotazy.

ob@skprostejov.cz

www adresa

http://www.obhana.cz/r08/zavody/0412_jpv/Info.htm

Start 00

10.00