Požadavky na ubytování (tělocvična) si objednaly oddíly :

AOV (7), FSP (1), CHT (5), JIL (7), PHK (2), SHK (12), SRK(3), TRI (20)

Pokyny pro ubytování

            Budova školy bude pro ubytované otevřena od pátku 18:00 hodin do neděle 9:15 hodin. Po tuto dobu se hlavní a zadní vchod nebudou zamykat. V budově ale samozřejmě nebude žádný trvalý dozor, dohled na odložené věci si musí vykonávat každý ze závodníků po celou dobu pobytu sám.
            V budově ve vstupní hale a přilehlých místnostech před vstupem do školní auly budou v provozu stánky s občerstvením  – otevřené v pátek od 18:30 zhruba do 20:30 hodin; v sobotu od 7:30 do 20:00 hodin, pivo, nápoje, případně drobné cukrovinky podle zájmu i déle; v neděli ráno pouze na požádání po předchozí dohodě s prodávajícími.
            Vzhledem k tomu, že v uplynulých letech prošla škola celkovou rekonstrukcí v řádu desítek milionů korun, jsou její provozovatelé mimořádně hákliví na chování návštěvníků uvnitř budovy. Proto vás prosíme, abyste se zde chovali skutečně jako vítaní hosté a přísně dodržovali především následující zákazy a nařízení:

 Karel Foltin, ředitel ZŠ