Program ObKoment pro komentátora

Poslední změna : 03.03.2002 22:13

zpět

Tento program je určen pro komentátora závodu. 

Umožňuje na základě dat přenesených z programu OB2000 a připojených snímačů a to buď  přímo SI stanic (např. cílových časů) nebo radiově přenášených (RACOM) mezičasů vyhodnocovat mezičasy (cílové časy) probíhajících závodníků. 

V hlavním okně jsou zobrazováni všichni závodníci probíhající sledovanými kontrolami (možno omezit tak, že jsou zobrazeni jen tehdy, pokud se umístí do x-tého místa), dále je možno zobrazovat libovolný počet oken se zobrazením aktuálního pořadí v kategorii na libovolném sledovaném mezičase.