Co musí udělat a znát závodník pro úspěšné absolvování závodu se Sportidentem

Pokud závodník běhá závody pravidelně, je žádoucí, aby měl svůj vlastní (nebo stále přidělený oddílový) SI čip. V tom případě by měl číslo čipu nahlásit do centrální registrace (prostřednictvím oblasti). Ušetří tak práci pořadatelům i sobě. Čip je možné si též půjčit na každém závodě (v omezeném množství !), ale pokud budou pořadatelé za půjčení požadovat maximální částku schválenou svazem (40 Kč), snadno si spočítáte, že za jednu sezónu pravděpodobně zaplatíte víc, než kdybyste si pořídili vlastní čip.

Před každým závodem :

Včas se prostřednictvím svého vedoucího (případně přímo pořadateli) přihlásit na závod. Uvědomte si, že při prezentaci závodu se Sportidentem se nevracejí žádné průkazy závodníků (kteří nedojeli) a pořadatel je tak nemůže vyloučit ze startovky. Z toho důvodu je podstatně omezen počet volných míst (vakantů) v kategorii (na rozdíl od klasického závodu, kde vždy pár závodníků průkaz u prezentace vrátí). Pokud se tedy budete snažit přihlásit až v den závodu, může se Vám stát, že v kategorii nebude místo a pořadatel Vás již nebude moci dodatečně dohlásit.

V den závodu :

Ve startovce (celkové nebo oddílové) si zkontrolovat číslo čipu. Pokud není uvedeno, nebo je chybné (ať už vinou pořadatele, nebo proto, že jste svůj zapomněli a od někoho si třeba půjčili jiný) nahlaste tuto změnu pořadateli (prostřednictvím svého vedoucího). Ve startovce si rovněž zjistěte svůj startovní čas - již to nemáte napsáno na průkazu (žádný nemáte). Dětem a těm zapomnětlivým doporučuji napsat třeba na popis, který si rovněž musíte napsat někam jinam než do průkazu. Startovka by sice měla být vyvěšována i na startu - ale spoléhat se na to nedá.

Při startu :

Na předstartu provést inicializaci čipu (vymazání údajů z předchozího závodu) v mazací SI jednotce (trvá déle než běžné ražení - asi 3 vteřiny). V koridoru před ostrým startem si "orazit" v kontrolní SI jednotce. Pokud kontrola nepípne, nebyl čip vymazán, a je nutno se vrátit k mazací jednotce a pak znovu v kontrolní jednotce (Pokud jsou v koridoru 2 SI jednotky, kontrolujte pípnutí spíše "opticky", nespoléhejte na sluch - můžete slyšet pípnutí druhé jednotky). Protože čas oražení kontrolní jednotky se používá pro kontrolu, zda závodník neodstartoval dřív (pokud je např. umístěna v posledním koridoru, tak čas oražení musí být maximálně 1 minutu před ostrým startem), dbejte na to, abyste tuto kontrolu orazili skutečně ve stanoveném čase - jinak můžete být diskvalifikováni pro předčasný start.
Pokud pořadatel používá startovní jednotku, je nutno tuto opět orazit v okamžiku startu (zpravidla kategorie rodičů s dětmi nebo příchozí, kde není předem nalosována startovka). V tom případě se čas měří od okamžiku naražení této startovní kontroly.

Při závodě :

Je nutno dodržet pořadí ražení kontrol. Takže pokud se Vám stane, že místo na 4. kontrolu doběhnete na 5., můžete ji sice narazit, pak se vrátit na 4, ale pak stejně musíte jít a orazit znovu 5. kontrolu. (Pokud nechcete být DISK za nedodržené pořadí kontrol). Váš čip má kapacitu 30 kontrol s mezičasy a dalších 6 bez mezičasů (novější verze čipu mohou mít kapacitu na více kontrol). Pokud tedy orazíte omylem nejakou kontrolu navíc, nic se neděje (pokud jich nenarazíte víc jak je kapacita čipu). Pokud Vám nějaká kontrola nepípne (nemělo by se to stát, ale mohly dojít baterky nebo se jinak pokazit), je Vaší povinností si ji orazit mechanicky do určených políček na mapě.

V cíli :

Nezapomeňte si orazit cílovou kontrolu - čas v cíli se již zpravidla nebude jinak měřit, bude určen právě naražením této cílové kontroly. Po doběhnutí do cíle je závodník povinen nechat si přečíst SI čip ve vyhodnocovací jednotce. Tato čtecí jednotka může být hned za cílem, ale na menších závodech, kde v cíli není k dispozici elektrická síť, bude tato čtecí jednotka umístěna až na shromaždišti. Vyhodnocení čipu je nutno provést i v případě, že závodník je DISK, vzdal závod nebo neprošel cílem. Vyhodnocení čipu je ve srovnání s klasickým ražením vlastně "odevzdáním průkazky". Pokud tak neučiníte, pro pořadatele jste stále na trati (a po skončení závodu by Vás asi měl jít hledat). Za "odměnu" dostanete své mezičasy na jednotlivých postupech.

A pár doporučení na závěr :

Oražení kontroly trvá 0,3 vteřiny (nové čipy 0,13 vteřiny). Nesnažte se ušetřit a vždy počkejte na akustický a světelný signál. Riziko diskvalifikace za tu desetinu vteřinu opravdu nestojí. Pozor dávejte zejména tam, kde je více SI jednotek (na sběrce) a razí současně více závodníků (pokud spoléháte třeba jen na sluch, může se Vám stát, že slyšíte pípnout kontrolu, kterou razil jiný běžec !!).

Po oražení v cíli (a pokud jste si ještě nenechali čip vyhodnotit) nepůjčujte čip svým dětam, aby si to taky zkusily. Jinak se budete divit, jak dlouho Vám to ze sběrky trvalo. (Cílový čas je v čipu pouze jeden a pokud si cíl narazíte znovu, tak si ho přepíšete - samozřejmě vyšším časem).

zpět