Zápis

ze schůzky zástupců oddílů Hanácké oblasti,
která se konala v Olomouci dne 15.11.2007

Účast: dle prezenční listiny

1. Návrh oblastního kalendáře 2008 – Aljoša

Schválený Hanácký žebřík jaro 2008
29. 3.       1. HŽJ - klasika (První kufr)            CEL                 
5. 4.         2. HŽJ - middle                               KRN
5. 4.         3. HŽJ - sprint (M HO)                   KRN
12. 4.       4. HŽJ - klasika (při ŽB)                 JPV
13. 4.       M HO štafet                                   JPV
19. 4.       5. HŽJ - klasika (při DT)                 ZBM
26. 4.       6. HŽJ - ???                                   KON
8. 5.         7. HŽJ - middle (M HO)             ASU+SCM
10. 5.       8. HŽJ - klasika (při ŽB)                 KSU
17. 5.       9. HŽJ – klasika                              SOP
7. 6.       10. HŽJ - klasika                              VIZ
Z 10 závodů bude hodnoceno 6
 
Hanácký žebřík podzim 2008
6. 9.         1. HŽP - ??? (víceoblast)                OOL
4.10.        2. HŽP - klasika                             ZLH                                
11.10.      3. HŽP - ???                                   SSU
18.10.      4. HŽP - klasika                             KSU
25.10.      5. HŽP - ???                                   UOL
28.10.      6. HŽP - ???                                   KON
1.11.        7. HŽP - ??? (Poslední kufr)           ZPV
Ze 7 závodů budou hodnoceny 4

Úkol – Zaslat Aljošovi informace o místu konání, prostoru a typu závodu – termín do 15.12.2007
 
Vícedenní závody 2008
4. - 6. 7.    Cena střední Moravy (Ptení)       JPV
14. - 19. 7.  Orienteering Festival (Olomouc) – doprovodné závody při MS 2008   ČSOB

2. Činnost SCM v roce 2007 a diskuze k fungování v roce 2008 - Aljoša

Dosaženo významných úspěchů na MSJ a MED – Král, Indráková, Jakobová
Diskuze ke způsobu financování činnosti v roce 2007 a návrh Aljoši na způsobu fungování SCM v ekonomické a organizační oblasti v roce 2008.
Úkol – zaslat návrh stanov SCM – zodpovídá Aljoša – termín do 30.11.2007 – již splněno

3. Zpráva o činnosti a hospodaření HO v roce 2007 – Dušan Vystavěl

Závody proběhly ne vždy bez problémů – kritika zejména na 1. a 2. závod na podzim (pořadatelé ADA a LOL), z hlediska ekonomiky kritika na neexistenci hospodáře HO v roce 2007. Brkem připraveno čerpání rozpočtu v roce 2007.
Výzva všem oddílům – máte-li v oddíle někoho, kdo je ochoten a schopen vykonávat funkci hospodáře HO, dejte kontakt Dušanovi Vystavělovi do 31.1.2008.
Úkol – po VH připravit návrh rozpočtu HO na rok 2008 – termín do 15.1.2008 –zodpovídá Dušan Vystavěl.

3. Zpráva o fungování oblastní soupravy SI – Jan Smička, Mirek Chmelař

4. Volba delegátů na VH ČSOB, která se uskuteční 1.12. 2007 v Prostějově

5. Různé

V Olomouci, dne 26.11.2007
Vypracoval: Jindřich Smička