Zápis z valné hromady krajského svazu orientačního běhu Olomouckého kraje (Hanácké oblasti) konané dne 14.11.2006 od 16.00 v Olomouci

 

Přítomni : ABR – Řeháček, CEL – Tomášek,  JPV – Chmelař, Vystavěl, KON – Hlava, KSU – Aleš, LOL – Poklop,  PLU – Kubeš, RAD – Huňka, SBR – Blažek, SSU – Králová, STE – Zdráhal, Skyva, UOL – Štrajtová, Smička, ZLH - Pavlíková

Omluveni : PTE - Mikšíková

 

  1. Po zahájení v 16.08 hod. byla zvolena komise (celkem 3 osoby, které plnily funkci mandátové, volební a návrhové) ve složení : Jiří Tomášek CEL, Zdena Králová SSU, Miroslav Chmelař JPV

 

  1. Zpráva o činnosti a hospodaření

-         po krátkých zprávách které přednesli Dušan Vystavěl (činnost) a Robert Zdráhal (hospodaření) a delší diskusi bylo přijato následující usnesení :

A, schválena dotace 2500 Kč za uspořádání závodu na revidované mapě těmto pořadatelům : JPV – 8.4. – Koválovice u Koj., SBR – 27.5. – Valšov, ZLH - 28.9. – Rejvíz, KON - 28.10. – Ludmírov

B, schválena dotace 1500 Kč za uspořádání závodu na nové mapě (při závodě vyšší kategorie) : KSU - 22.4. – Nová Hradečná, ADA – 9.9. – Valchov, SSU - 7.10. – Jestřebí

C, požadavek na KS ČSTV Ol. kraje na „rozklíčování“ nákladových a výnosových položek na jednotlivá střediska za rok 2005 a doplnění do zprávy o hospodaření.

D, pro rok 2006 – vytvoření jednotlivých účetních středisek : 1 – žáci HO (účelová dotace), 2 - SCM (grant nebo dotace ČSOB), 3 – sada SI, 4 – ostatní zdroje (dotace na činnost) s tím, že za čerpání/naplňování finančních zdrojů jednotlivých středisek budou zodpovídat následující členové

 

Č.

středisko

částka do 10 000 Kč

částka nad 10 000 Kč

1

žáci

komise tal. mládeže

komise tal.mládeže + předseda

2

SCM

vedoucí SCM

vedoucí SCM + předseda

3

SI

předseda

předseda + místopředseda

4

vlastní zdroje

předseda

předseda + místopředseda

-         za zajištění provedení všech těchto kroků (a změnu podpisového vzoru na KS ČSTV Ol.kraje) zodpovídá : předseda oblasti , termín : 14.12.2006

 

  1. Kalendář oblastních závodů na rok 2007 + školení T3, R3

-         zařazeno 8 závodů na jaře (31.3. CEL, 14.4. MOV, 21.4. JPV, 28.4. UOL, 5.5. ABR, 12.5. KSU, 2.6. UOL, 23.6. SSU a 6 závodů na podzim (28.9. ZLH, 7.10. SSU, 14.10. UOL, 21.10. KSU, 28.10. KON, 4.11. JPV)

-         školení rozhodčích R 3 proběhne 31.3. při závodě OŽ První kufr

-         školení trenérů T3 proběhne 10.3. při soustředění SCM

-         schválení „jednotného rozpisu“ oblastních závodů – start 00, termín přihlášek, .....

-         pro jarní část sezóny budou v  kategorii H21 při závodech na klasické trati zkušebně vypsány podkategorie L a K (70 % délky tratě L)

-         koeficient závodů vyšší kategorie pro výpočet žebříčku žactva : 0.8

-         Krajské finále Přeboru škol : pořadatel : SSU, termín – úterý nebo čtvrtek v květnu (upřesní pořadatel), místo : Zábřeh nebo Šumperk

-         jako oblastní mistrovství budou vypsány následující závody :

22.4. JPV – štafety, 28.4. UOL – middle (krátká), 23.6. SSU – klasika

 

  1. Volba Předsednictva oblasti na období 2006-2010

-         Předsednictvo KS OB Ol.kraje (Hanácké oblasti) bylo zvoleno v následujícím složení

1.      Předseda – Dušan Vystavěl (JPV)

2.      Místopředseda – Miroslav Hlava (KON)

3.      Soutěžní komise – David Aleš (KSU)

4.      Komise tal. mládeže – Zuzana Štrajtová (UOL)

5.      Komise rozvoje OB – Eva Horčičková (UOL)

6.      Mapová komise – Luděk Krtička (SSU)

-         do funkce sekretáře/hospodáře nebyl zvolen nikdo. Za oslovení vytipovaných kandidátů a v případě jejich souhlasu zorganizování hlasování „per rollam“ (prostřednictvím e-mailu) zodpovídá : předseda oblasti, termín : 14.12.2006

 

  1. Volba delegátů na VH ČSOB

-         na VH ČSOB konanou dne 9.12.2006 v Praze a zároveň a shromáždění sekce OB konané téhož dne, byli zvoleni tito delegáti : David Aleš, Dušan Vystavěl

 

  1. Oblastní sada SportIdent

 

-         aby nedocházelo k podobným nedopatřením jako letos s AOP (nechtěli zaplatit částku dle ceníku) bude oblastní sada (i samostatné jednotlivé části) zapůjčena mimo oblast jen na základě podepsané smlouvy o výpůjčce. K podpisu smlouvy za HO je oprávněn předseda oblasti (Dušan Vystavěl), k technickému provedení správce sady SI (Jan Smička) 

-         schválena jednorázová odměna správci oblastní sady SI – Janu Smičkovi 5000 Kč a Mirku Chmelařovi (know-how) 5000 Kč. 

-         schválena částka 3000 Kč za ceny pro nejlepší závodníky oblastního žebříčku

 

  1. Zimní liga Hanácké oblasti

 

Č.

Datum

Pořadatel

Místo

1.

18.11.2006

PLU

Plumlov

2.

25.11.2006

JPV+RAD

Radslavice

3.

2.12.2006

KON

Konice

4.

9.12.2006

Brko+Jindra

Radíkov

5.

16.12.2006

JPV nebo PTE

Prostějov neb Ptení

6.

13.1.2007

Dušan

Brodek u Přerova

7.

3.2.2007

RBK

Kanice

 

 

 

 

Zapsal : Dušan Vystavěl 16.11.2006