Dotace za oblastní mapy – rok 2005

 

 

Název

Oddíl

1.použití na OŽ

Plocha

Dotace

Krnov

KRN

2.4.2005

3,5 km2

4 970,- Kč

Helišova skála

JPV

21.5.2005

5,0 km2

7 100,- Kč

Harta

SBR

1.10.2005

4,5 km2

6 390,- Kč

Rudka

KON

28.10.2005

4,5 km2

6 390,- Kč

součet

 

 

17,5 km2

24 850,- Kč

 

  1. Dle dohody na poradě zástupců oddílu HO (podzim 2005) byly prostředky vyčleněné na mapy použity na nákup nových stanic SI a dotace oddílům, které použily novou mapu na oblastním závodě, byla odložena.

 

  1. Po naplnění stavu financí na účtu (odvody za použití SI – jaro 2006), případně obdržení dotace z CSOB  budou nejpozději do 30.6.2006 uvedené částky poslány na účty výše uvedených oddílů.

 

  1.  Současně VELMI důrazně žádáme o úhrady částek za použití SI v termínech stanovených v „Zásadách půjčování ....“

 

 

Dušan Vystavěl

předseda HO