Český svaz orientačního běhu
TJ Spartak Adamov, oddíl orientačního běhu

ROZPIS

XXVI. ročníku Poháru ADASTU,

rankingového závodu s koeficientem 1,04
1. závodu žebříčku B – Morava
7. závodu jarního žebříčku Hanácké oblasti a veřejného závodu v orientačním běhuTechn. provedení: oddíl OB TJ Spartak Adamov
Datum konání: sobota 15. května 2004
Místo konání: Hořice, místní část Blanska
Druh závodu: klasická trať
Kategorie: D12B, D14B, D16B, D18B, D20B, D21B, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, D60B, D65B
H12B, H14B, H16B, H18B, H20B, H21B, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B, H60B, H65B, H65B, H70B, H75B
D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C
H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C, H35C, H45C, H55C, H60C
T6 (náborová trať asi 6 km dlouhá), T3, HDR
  V podkategorii H21B startuje maximálně 100 přihlášených závodníků dle rankingového pořadí ke dni 30. 4. 2004.
Tratě H10C a D10C jsou klasické nefáborkované.
  Předpokládané časy vítězů uvedených kategorií se řídí platným Soutěžním řádem soutěží ČSOB.
Vklady: rankingový závod (H/D21B) 105 Kč
  žebříček B:             žactvo a kategorie nad 60 let 50 Kč
                                ostatní kategorie 90 Kč
  podkategorie C:     dorost a dospělí 40 Kč
                                žactvo a nábor 20 Kč
  Změny a přihlášky po termínu dle možností pořadatele za dvojnásobnou výši vkladu.
  Vklad zašlete na účet u ČSOB Brno č. 130995149/0300, variabilní symbol = číslo klubu dle svazového adresáře, název účtu Martincová Marie, kopii dokladu o zaplacení předložte u prezentace
Přihlášky: Písemně do pondělí 3. května na e-mailovou adresu:       karel.truhlar@vabo.cz
případně písemně na adresu        RNDr. Karel Truhlář, Plotní 15, 679 04 Adamov
  V obou případech s uvedením jména a příjmení závodníka, kategorie, registračního čísla, licence a čísla SI čipu (žádosti o jeho zapůjčení).
Informace o závodu: Antonín Věžník, tel. zam. Brno 549 498 210, tel. byt Adamov 721 073 319
e-mail: veznik@sci.muni.cz
  Sledujte též WWW-stránku zřízenou k tomuto (a následnému nedělnímu) závodu.
Prezentace: do 10.30 h v centru závodu
Vzdálenosti: parkoviště - centrum do 0,5 km
  centrum - start 1,5 km
  centrum - cíl 0 km
Start: 000 = 11.00 h, intervalový
Mapa: HOŘICE-1, 1 : 15 000, interval vrstevnic 5 m, duben 2004, autoři Z. Kolařík, P. Matula, K. Truhlář, vodovzdorně upravena pro podkategorie B
Terén: středně členitý, smíšený les, hustá síť komunikací
Systém ražení: elektronický
Občerstvení: V centru závodu bude stánkový prodej.
Funkcionáři závodu: Ředitel: Jiří PROCHÁZKA
  Tajemník: Marie MARTINCOVÁ
  Hlavní rozhodčí: Karel TRUHLÁŘ
  Stavitel tratí: Antonín VĚŽNÍK
Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží ČSOB.

Rozpis závodu byl schválen soutěžní komisí ČSOB dne 13. března 2004.


Antonín VĚŽNÍK Jiří PROCHÁZKA
předseda oddílu OB ředitel závodu

V obci Hořice, dnes místní části města Blanska, se narodil olympijský vítěz v hodu diskem Ludvík Daněk. Na domku, kde bydlel, je od loňského roku umístěna pamětní deska. Blíže odkazy:
Pamětní deska Ludvíka Daňka ...
Slavné osobnosti