Rozpis 5. jarního závodu Oblastního žebříčku Hanácké oblasti v orientačním běhu

závod zařazený do HSH Rankingu, koef. 1,00

1. veřejný závod v orientačním běhu v rozšířené Evropské unii

 

Hanácké kopečky

(tentokrát v Evropské unii)

 

Pořadatel :       Sportovní klub University Palackého v Olomouci, oddíl orientačního běhu

Datum :           sobota 1.května 2004

Centrum :        obec Radíkov, Chata pod Věží, 8 km SV od Olomouce

Kategorie :      D,H 10, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 45 a H55, H60

P (příchozí a náborová), RD (rodiče s  dětmi na nefáborkované trati)

Na tratě s výjimkou RD není přípustný doprovod.

Druh závodu :             závod na klasické trati

Systém ražení :            SportIdent (SI) pro všechny kategorie

Přihlášky :       do 22.4.2004 do 19.00 hodin (termín doručení); přednostně využívejte přihlašovací systém na stránkách Hanácké oblasti nebo emailem na adresu poklopova@quick.cz. Výjimečně na adresu: Iva Poklopová, Kolárova 174, Hlubočky 3 - Mariánské Údolí, 783 65. Přihlášky emailem budou přijímány v povinném formátu. Přihláška je přijata až ve chvíli, kdy Vám přijde její potvrzení (reply)!! Přihlášky došlé po termínu budou za dvojnásobné startovné (kromě kategorií RD a P) a pouze dle možností pořadatele.

Startovné :       žactvo, RD, P   20,- Kč

                        ostatní              30,- Kč

                        půjčovné čipu   10,- Kč

                                   startovné se platí při prezentaci.

Časový program :  9:00 až 10:00          presentace

11:00         start 00

14:00         předpokládané vyhlášení výsledků

Mapa :             Wedding Day, měřítko 1:10 000, autoři Horký Jan, Dostál Ondřej, stav 08/2003 (nové paseky na postupech budou dokresleny). Mapy nebudou vodovzdorně upraveny. Některé kategorie budou mít výměnu map.

Terén :             hanácký jarní, málo členitý, i když v některých místech i více než málo, jehličnatý i smíšený les, místy sezónní podrost

Informace :      tel. 724227172, email: simek@lesyol.cz

Činovníci :       ředitel závodu   Roman Šimek

                        hl. rozhodčí      Eva Horčičková

                        stavitel tratí       Martin Poklop

Upozornění:     závodí se dle platných „Pravidel OB“ OB a soutěžního řádu. Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc je poskytována pouze po doběhu v centru závodu. Následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.

Motto závodu:            Budeme se v Evropské unii správně orientovat ?

 

 

V Olomouci dne 4.4.2004

 

                        Roman Šimek                                                            Eva Horčičková

                        ředitel závodu                                                            hlavní rozhodčí