Pravidla používání SI sady

Povinnosti oddílů:

 1. Nejpozději 14 dnů před termínem akce zaslat správci sady objednávkový formulář - objednávky zasílejte na adresu "sportident zavináč obhana.cz". V objednávce je nutno uvést konkrétní požadavky na zapůjčovaný materiál (SI jednotky, stojany, lampiony, kleště, čipy, tiskárny pro tisk mezičasů, čipy, startovací hodiny, ... viz seznam materiálu). 
  V případě, že požadujete vystavení faktury, je nutno v objednávce uvést fakturační údaje
 2. Uhradit poplatek za použití SI sady dle platného ceníku. Částka se hradí převodem na účet nejpozději do 14 dnů po skončení závodu. 
 3. Dopravit veškeré zapůjčené oblastní věci správci ve smluveném termínu (max. 4 dny po skončení závodu), pokud závody nenásledují bezprostředně po sobě a pokud není domluveno se správcem jinak. Znamená to, že oddíly nemohou u sebe nechávat přes víkend zapůjčený materiál, aniž by za to bylo placeno !!!
 4. Při předávání SI jinému oddílu vyplnit Předávací protokol a tento přiložit k předávané sadě, protokol musí být podepsaný zástupcem předávajícího a přejímajícího oddílu (popř. správcem). 
 5. Vybitou, nefunkční či špatně fungující SI jednotku viditelně označit (s popisem závady) a pokud možno doručit v nejbližším možném termínu správci s popisem problému. 
 6. Změnu kódů na jednotkách provádět pouze ve výjimečném případě a po závodě jednotku uvést do původního stavu (nastavit původní kód kontroly)
 7. Zvolit pro oddíl kontaktní osobu pro záležitosti kolem SI, spojení na ní (email) předat správci při objednávání.

Povinnosti správce:

 1. Udržovat SI sadu ve funkčním stavu. 
 2. Archivovat předávací protokoly.
 3. Udržovat seznam SI sady aktuální. 
 4. Sestavit a aktualizovat Kalendář SI sady (tj. kdo, kdy a kde bude sadu používat). 
 5. Zveřejnit a aktualizovat Pravidla, Seznam a Kalendář na webové stránce. (www.obhana.cz) 

Porušení a nedodržování pravidel,
popřípadě jiné nedostatky při užívání SI sady pořadateli závodů nahlásí správce na schůzi oblasti a tyto nedostatky nebo porušení budou řešeny. Výbor oblasti dle závažnosti nedostatku rozhodne o případné sankci. Proti té nebude odvolání a příslušný klub bude povinen se sankci podřídit. Pokud tak neučiní, nebude mu sada SI k pořádání závodů zapůjčena do doby než napraví stav. 


Kontakt na správce SI sady :

Miroslav Chmelař 
Sadová 13
785 01 Šternberk

email: sportident zavináč obhana.cz
mobil: +420 736 632 306

platnost od 1. ledna 2008