Krabička SI Master

 

Může pracovat ve těchto režimech :

 

V základní módu může fungovat jako kterákoliv jiná kontrola. Do tohoto stavu se uvede vložením normálního čipu.

 

Do ostatních režimů je možno ji přepnout pomocí fialového čipu (označeným OFF). Každým zasunutím tohoto čipu přechází do jednotlivých stavů v tomto pořadí :

OFF ® SERVMO ® TIMEMA ® EXT MA ® OFF.

Při změně módu pípne a blikne, pokud tam čip necháte déle, tak se po několika vteřinách přepne do dalšího stavu.

 

V režimu Service Mode můžete zjistit údaje o kontrole. (Stejně tak to můžete zjistit u o ostatních kontrol, nejen SI Master). Na displeji se zobrazují  následující informace, například :

 

 

Pokud ji necháte v tomto režimu (Service Mode) nějaké době (20 min) se kontrola přepne do základního režimu.

 

Režim Time Master je určen pro nastavení (synchronizaci) času ve všech ostatních kontrolách, takže umožňuje rychlé nastavení shodného času ve všech kontrolách, aniž byste potřebovali počítač (ale ten potřebujete k nastavení času v této SI master)

 

Extended Mode může navíc provádět vymazání obsahu SI kontrol (backup memory).

 

 

Postup přípravy „nových“ kontrol (BSF8) pro závod

 

 1. Připojte k počítači vyčítací jednotku.
  V současné době jsou v naší sadě 3 typy těchto jednotek :

·        BSM4 pro připojení přes COM port

·        BSM7-D-COM pro připojení přes COM port - od předchozího typu ji poznáte dle toho, že má vzadu display a jen jednu malou baterii)

·        BSM7-D-USB pro připojení přes USB (pro tu je nutno mít nainstalovány speciální ovladače, které najdete na stránce výrobce SI), v tomto případě se vám doplní další COM s číslem např. 3, 4, .... (zjistíte ho např. v Tento počítač / Spravovat / Správce zařízení / Porty (COM a LPT). Pokud příště připojíte jinou USB kontrolu nebo do jiného konektoru USB, může se příště zobrazovat jako jiný COM port.

 

 1. Připojte k počítači vyčítací jednotku (v případě BSM4 je třeba ji zapnout magnetem)

 2. Nastavte čas počítače (nejlépe přesný čas), dle tohoto času by pak měl probíhat vlastní start závodu !!

 3. Spusťte program SportIdentManager

·        Zvolte v menu SI jednotky / Nastavit čas

·        Zvolte Nastavení (nebo klikněte myší na obrázek konektoru).

·        Nastavte číslo portu, na kterém máte připojenu vyčítací jednotku. Zvolte správnou rychlost 4800 bitů/s (pro BSM4), nebo 38400 (pro BSM7-D-COM nebo BSM7-D-USB)

·        Ve výběrové položce Řídící/Přímo zvolte možnost Řídící (volbou Přímo byste programovali vyčítací jednotku !)

·        Do vyčítací jednotky zasuňte programovací kolík

 

·        Na tento položte SI master jednotku (je celkem jedno, kterou stranou, ani nemusí být zapnutá)

 

·        Stiskněte tlačítko Zapsat – po úspěšném nastavení se zobrazí informace o nastaveném čase, nebo chybové hlášení, obvykle typu „SI jednotka není připravena“ – v tom případě to zkuste znovu, přesvědčete se o správnosti nastavení portu, rychlosti, zapnutí kontroly, ....

 1. SI Master přepněte OFF čipem do modu Time Master (na displeji se bude zobrazovat střídavě text TIMEMA a aktuální čas – zkontrolujte ho !

 2. Zasuňte do SI Masteru programovací kolík a pak ji položte na kontrolu, na které chcete synchronizovat čas (ani ji nemusíte zapínat). Opět je celkem jedno, jakou stranou k sobě kontroly máte přiloženy.


 3. Počkejte na zapípání, které signalizuje, že se nastavení času provedlo.

 4. Na displeji takto naprogramované kontroly se střídavě zobrazuje čas (můžete zkontrolovat) a to, na jakou funkci je naprogramovaná : buď tedy číslo kontroly ve tvaru CN xxx nebo např. CHK (check), CLR (nulování), STA (start), FIN (cíl).
  Doporučuji zkontrolovat, protože si nemůžete být jisti, že pořadatel před vámi ji nepřeprogramoval na jinou funkci (i když by to neměl dělat, a pokud ano, tak by ji měl uvést do původního stavu !!!) 5. Kontrolu vypněte čipem OFF. Po 3 hodinách (nebo jak je naprogramovaná) by se sice vypnula sama, ale šetříte tím baterie ! 6. Takto máte připraveny kontroly k závodu. Tedy žádné programování na počítači (kromě nastavení času na jediné SI Master). Pouze v případě, že potřebujete nutně jiná čísla kontrol nebo jiné funkce kontroly, tak si je musíte přeprogramovat – v tom případě je ale neprogramujte jako staré kontroly na předem definovaný čas v závodním režimu, ale na tréninkový režim na 3 hodiny !!

 7. Roznašeči kontrol mohou roznášet kontroly vypnuté, po postavení kontroly je zapnou vložením normálního SI čipu. Od této doby bude kontrola v aktivním stavu 3 hodiny (tak je standardně naprogramovaná) a pokud by na ní nikdo během této doby „nerazil“, tak se po 3 hodinách vypne. Jinak se tato doba počítá vždy od posledního vložení čipu.
  Pokud by ji roznašeč takto neoživil, není to sice žádná tragédie, ale první závodník, který na ní bude razit, mu to bude trvat asi 1 vteřinu oproti standardní době 0,3 vteřiny (starší čipy verze 5), nebo 0,13 vteřiny (u čipů verze 6). A pokud by takto první závodníci oživovali nezapnuté kontroly, asi by vám v cíli neděkovali.

 8. Po stažení kontrol opět vypnout čipem OFF (vypnou se sice i samy, ale opět můžeme takto šetřit baterie !)

 9. Pokud jste naprogramovali kontrolu na jinou funkci, než pro jakou je určena, uveďte ji do původního stavu (přeprogramujte zpět na původní číslo kontroly !!!)

 10. Zatímco pro programování starých kontrol ani nebyl starý programovací kolík potřeba (stačilo kontroly na sebe položit), pro programování nových kontrol je třeba programovací kolík použít (nový, ten starý je moc široký).  magnet, vypínací (i zapínací) čip OFF, starý a nový programovací kolík

  Ale pokud ho náhodou zrovna nemáte, nezoufejte, lze použít třeba i šroubovák, funguje to taky, i když méně spolehlivě !  Skutečně jsem takto kontrolu naprogramoval !